ร้านหม้อน้ำตลาด อตก.2
Radiator-th.com (เกร็ดความรู้)
เปิดร้านเมื่อวันที่ 2/12/2542
เพื่อ ขายรังผึ้งหม้อน้ำรถยนต์ อุปกรณ์และอะไหล่หม้อน้ำรถยนต์
บริการ ส่งสินค้าถึงอู่ซ่อมรถ ในแถบลาซาล และต่างจังหวัด
Tel: 0-2748-7698, 0-2748-7699, 081-937-6473
Fax: 0-2748-7698
เปิดบริการ ทุกวัน จันทร์ - เสาร์ เวลา 8:00 - 17:00 น.
     
การพ่วงแบตเตอรี่

ข้อสังเกตุ:
ขั้ว บวก มักมีที่หุ้ม และ แกนของมันจะใหญ่กว่าขั้วลบ และสายของขั้วลบจะถูกต่อกับโครงรถ และ โครงเครื่องยนต์ด้วย .....เครื่องยนต์ จะมีเหล็ก ยื่นขึ้นมาจากโครงคล้ายตะขอเพื่อใช้ยกเครื่องยนต์
....
ออกจากรถได้ ซึ่งเหมาะกับการต่อสายลบ
 
วิธีการต่อพ่วง: เวลาต่อสายพ่วงแบตเตอรี่ต้องทำเรียงตามลำดับ...ดังนี้
(1) ต่อขั้วบวกแบตเตอรี่ไฟหมด...
(2) พ่วงต่อกับขั้วบวกแบตเตอรี่ดี
(3) สายพ่วงอีกเส้นต่อขั้วลบแบตเตอรี่ดี...
(4) ปลายสายอีกข้างต่อเข้ากับโครงเครื่องยนต์ คันที่ไฟแบตเตอรี่หมด ต่อกับโครงเหล็กเครื่องยนต์ หรือ โครงรถ...ไม่ใช่ตัวถังรถ

ต้องทำเรียงตามลำดับ (1)-(2)-(3)-(4) ...เพื่อป้องกันไฟช็อตครับ
และเหตุที่สายขั้วลบ (4) ต้องหนีบติดกับโครงรถแบตเตอรี่ไฟหมด ไม่หนีบกับขั้วลบของแบตเตอรี่ ไฟหมด เหมือนที่หลายคนนิยมทำ เพราะต่อพ่วงขั้วลบกับขั้วลบโดยตรง... แบตเตอรี่ดีจะถูกแบตเตอรี่ไม่ดีดูดไฟไปเก็บไว้หมด และอาจเกิดอันตรายได้ เนื่องจาก แบตเตอรี่ที่ไฟหมด มีความจุของไฟน้อย เมื่อมีกระแสไฟไหลเข้าไปทำปติกริยากับก๊าส อาจทำให้ระเบิดขึ้นมาได้ นะครับ.
พ่วงแบตเตอรี่เสร็จ รถสตาร์ตติด...เวลาถอดสายพ่วงก็ต้องทำเรียงตามลำดับแบบย้อนกลับ... ถอด (4)-(3)-(2)-(1) ทั้งนี้ เพื่อป้องกันไฟช็อต ไม่ให้เกิดไฟสปาร์ก...ประกายไฟจะได้ไม่สร้างความเสียหาย แก่สีตัวถังรถครับ.