Radiator-th.com (แผนที่)
เปิดร้านเมื่อวันที่ 2/12/2542
เพื่อ ขายรังผึ้งหม้อน้ำรถยนต์ อุปกรณ์และอะไหล่หม้อน้ำรถยนต์
บริการ ส่งสินค้าถึงอู่ซ่อมรถ ในแถบลาซาล และต่างจังหวัด
Tel: 0-2748-7698, 0-2748-7699, 081-937-6473
Fax: 0-2748-7698
เปิดบริการ ทุกวัน จันทร์ - เสาร์ เวลา 8:00 - 17:00 น.
คำอธิบาย  
สีแดง = ถนนบางนา-ตราด -ถ้ามาจาก ชลบุรี 1.เลี้ยวซ้ายตรงแยกศรีนครินทร์ เลี้ยวขวาไต้สะพานเข้า ซอย ลาซาล(สุขุมวิท 105) ก่อนถึงคาร์ฟูร์ศรีนครินทร์
2.เลี้ยวซ้ายเข้าซอย บางนา-ตราด 30 (จะมีร้านอาหารฝ้ายคำอยู่หน้าซอย) ขับตรงไปเจอ ซ.ลาซาล แล้วก็เลี่ยวซ้าย
  3.เลี้ยวซ้ายเข้าซอย บางนา-ตราด 4 (จะมีร้านอาหารมังกรหลวงอยู่ในซอย) ขับตรงไปเจอ ซ.ลาซาล แล้วก็เลี้ยวซ้าย
-ถ้ามาจาก ทางด่วน 1.ให้ไปกลับรถที่แยกศรีนคริทร์ แล้วเข้าทางเดียวกันกับ มาจากชลบุรี
สีม่วง= ถนนสุขุมวิท -ถ้ามาจากพระโขนง 1.ถึงแยกบางนา เลี้ยวซ้ายเข้า ถนน บางนา-ตราด แล้วถ็เข้าทางเดียวกันกับ มาจากทางด่วนบางนา-ตราด
  2.ถึงแยก บางนา ขับตรงไป จนถึง ซ,ลาซาล(สุขุมวิท 105) แล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าซอย
-ถ้ามาจากสมุทรปราการ 1.มาถึง ซ.ลาซาล(สุขุมวิท 105) แล้วก็ เลี้ยวขวาเข้าซอย
สีส้ม= ถนนศรีนครินทร์ -ถ้ามาจากสมุทรปราการ 1.เลี้ยวซ้ายเข้าซอย ลาซาล(สุขุมวิท 105)
-ถ้ามาจากพัฒนาการ 1.มาถึงแยกศรีนคริทร์ เลี้ยวซ้ายเข้าบางนา-ตราด(ไปชลบุรี) ไปกลับรถ แล้วเข้าทางเดียวกันกับ มาจากชลบุรี
    2.มาถึงแยกศรีนคริทร์ ขึ้นสะพานข้าม ถ.บางนา-ตราด เลี้ยวซ้ายวนเข้า ถ.บางนา-ตราด แล้วมาเข้า ซอย บางนา-ตราด30 หรือ 4 ก็ได้
    3.มาถึงแยกศรีนครินทร์ ขึ้นสุพาน ตรงไป เลี้ยวขวาไต้สะพานเข้า ซอย ลาซาล(สุขุมวิท 105) ก่อนถึงคาร์ฟูร์ศรีนครินทร
สีเหลือง= ซอย ลาซาล   -เข้า ตลาดลาซาลสแควร์(ตลาด อตก.2) ซอยลาซาล79
     
 
วงกลม คือจุดที่ยืนถ่ายรูป และ ลูกสร คือ ทิศทางที่หันหน้าถ่ายรูป